SYSTEM SOLUTION

งานวิเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินการของลูกค้าไม่จำกัดเฉพาะการควบคุมกระบวนการ – การตรวจสอบกระบวนการ พิสูจน์คุณภาพ เผยแพร่กระบวนการ ความปลอดภัยและการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการทำงานแบบบูรณาการ คืองานของเรา

1.การควบคุมกระบวนการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์:
- เราจะระบุสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางเคมีของโรงงานได้อย่างไร?
- สัดส่วน (หรือความเข้มข้น) ของส่วนประกอบทางเคมีจะเปลี่ยนแปลงตามการประมวลผลตามเวลาจริง
- ข้อบ่งชี้เพื่อให้มั่นใจว่าสถานการณ์ที่ประจักษ์จะบรรลุผลผลิตตามเป้าหมายหรือไม่ หากไม่มี จะต้องหาปัจจัยตัวแปรที่สำคัญที่สุดทันทีสำหรับการปรับกระบวนการ
- ตัวบ่งชี้ที่ยอมรับร่วมกันสำหรับผลผลิตของผลิตภัณฑ์ / ความบริสุทธิ์ / หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- ความพร้อมใช้งานของระบบวิเคราะห์กระบวนการเนื่องจากใช้สำหรับการควบคุมกระบวนการ มิฉะนั้นจะต้องดำเนินการประมวลผลซ้ำเนื่องจากการปฏิเสธเนื่องจากผลผลิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และผลที่ตามมาคือการสูญเสียจำนวนมากเนื่องจากการทำซ้ำ การใช้วัตถุดิบ และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความปลอดภัย:
- ความสำคัญสูงสุดในการรักษาเรื่องความปลอดภัยแบบ 360 องศา เพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติที่ไม่อาจจ่ายได้ต่อมนุษยชาติ ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงต้องได้รับปัจจัยผันแปรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะความปลอดภัยตามระดับเกณฑ์ความปลอดภัย

2. อะไรคือความยากในการแก้ปัญหา / อะไรคือเงื่อนไขเบื้องต้น
ลูกค้าต้องมีส่วนร่วมในการประเมินแนวทางการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับกระบวนการของตน
ความสมดุลของข้อดีและข้อเสียจำเป็นต้องได้รับการศึกษา
การให้คำปรึกษากับผู้ขายรายเดียวจะไม่เป็นไปตามขอบเขตทั้งหมด
หลายฝ่ายในช่องทางการสื่อสาร
เหน็ดเหนื่อยกับการแก้ไขมากมายในการประเมินทางเทคนิค

3. เราจะสร้างโซลูชันที่สมบูรณ์แบบได้อย่างไร อะไรคือความแตกต่าง?
ASE ให้ความรู้แก่ลูกค้าอย่างอิสระด้วยแนวทางที่เหมาะสมของหลักการวิเคราะห์การประเมินสำหรับกระบวนการและการใช้งานเฉพาะ การตั้งค่าแบรนด์ของเครื่องวิเคราะห์จะไม่ได้รับผลกระทบ
เรารับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น การคำนวณเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการออกแบบระบบ
DEP, ผู้อนุญาต, มาตรฐานวิศวกรรมผู้ใช้ปลายทางสามารถปฏิบัติตามได้
ข้อกำหนดที่เรานำเสนอครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ วิศวกรรม การผลิต การบูรณาการ การทดสอบ การเริ่มต้น และการว่าจ้างโดยทีมงานของเราเอง เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ส่งมอบระบบการทำงานที่สมบูรณ์ให้กับลูกค้าและสามารถทำงานได้อย่างยาวนาน
รับประกันและรับประกันให้เต็มระบบ
เราเป็นผู้ติดต่อรายเดียวที่ให้บริการทุกส่วนของระบบ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องวิเคราะห์ ระบบการจัดการตัวอย่าง การสื่อสาร หรือแม้แต่การเขียนโปรแกรมการกำหนดค่า โดยไม่ต้องติดต่อหลายฝ่ายและอาจทำให้ใช้เวลานานกว่าในการแก้ไขปัญหา

New

ุ69

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

SKU 91

Instrument Gas Skid

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

81

เครื่องมือวัดวิเคราะห์ COD (Dissolved) (Biochemical Oxygen Demand, BOD) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD) หรือ ทีโอซี (Total Organic Carbon, TOC)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

62

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

61

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

60

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

50

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

48

ระบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ไอน้ำหรือน้ำ ในโรงไฟฟ้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

47

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

46

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

45

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

40

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

68

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

67

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

65

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

ุ65

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

64

in Hazadouse area with HVAC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

66

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

63

ระบบการตรวจวัดการปล่อยมลพิษสู่อากาศทางปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

71

คือ ระบบการตรวจวัดการปล่อยมลพิษสู่อากาศทางปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบไว้ไช้ติดตาม บันทึก และรายงานการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงใช้ในการตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ เพื่อติดตามตรวจสอบให้มีค่าที่ดีเยี่ยมตามที่กฤหมายกำหนกอยู่ตลอดเวลา โดยจะติดตั้งระบบชุดเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ก๊าซต่างๆ ในแต่ละจุดปล่อยไอเสียของการเผาไหม้ของเครื่องจักรที่เราสนใจตรวจวัด ปัจจุบัน มลพิษทางอากาศถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อทั้งมนุษย์ สัตว์ พืช เมือง ป่าไม้ รวมถึงระบบนิเวศทางน้ำและด้วยปัญหามลพิษ ทางราชการจึงบังคับให้โรงงานต่างๆต้องทำการติดระบบ CEMs และรายงานผลตลอดเวลา ข้อกำหนด สำหรับโรงงานไหม่ ต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มดำเนินการเดินการผลิต สำหรับโรงงานเก่า ต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 365 วัน นับจากวันประกาศ ( มิย 2566 ) หรือ ผ่อนผันได้โดยต้องมีการยื่นแผนงานการดำเนินการที่จะทำให้แล้วเสร็จ แต่ต้องไม่เกิน ปี 2570

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

26

The ORP electrode process with PTFE diaphragm for the reliable determination of the ORP value is particularly suitable for use under high pressure or in media with high solid/suspended matter content.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

25

The BlueTrace - Oil in Water Sensor is a compact fluorescence probe for the measurement of BTEX, PAH and refined oil in water. The robust design of the BlueTrace Sensor allows for applications in harsh conditions, such as corrosive media or at high pressure.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

24

The pH electrode process with a PTFE diaphragm for the reliable determination of the pH value is particularly suitable for use under high pressure or in media with high solid/suspended matter content.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

23

With the optical oxygen sensor the oxygen content in the water can be determined. An advantage of the optical oxygen sensor is the low maintenance and low calibration continuous operation.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

22

BlueEC Inductive Conductivity Sensor

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

21

The ISA - UV/Vis Spectrometer Module is a compact UV/Vis spectrometer that allows the simultaneous determination of a variety of parameters, such as COD, Nitrate, TOC, TSS, BOD & DOC with one optical sensor. The ISA - UV/Vis Spectrometer Module is designed to expand an existing spectrometer system or to realize a decentralized placement of BlueBox controller and spectrometer. In the module version, the sensor head is connected via an optical fiber to the electronic module, which can be connected via CAN bus to a controller from the BlueBox system.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

20

The ISA - UV/Vis Spectrometer System is a compact UV/Vis spectrometer that allows the simultaneous determination of a variety of parameters, such as COD, Nitrate, TOC, TSS, BOD & DOC with one optical sensor.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

14

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

10

เครื่องวัดฝุ่น สำหรับ ระบบการตรวจวัดการปล่อยมลพิษสู่อากาศทางปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

9

เครื่องวัดฝุ่น ระบบการตรวจวัดการปล่อยมลพิษสู่อากาศทางปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้